AKTUALITA 30. 11. 1999

Bulletin UHS

Společnost vydává od svého vzniku informační zpravodaj, jehož posláním je seznamovat své členy s aktivitami UHS.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Historická fotografie

Sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky

AKTUALITA 30. 11. 1999

Textil v muzeu

Periodikum zaměřené na problematiku historie textilní výroby a oděvní tvorby, identifikace historických textilií, restaurování a konzervování historických textilií či na problematiku historických textilních technik a technologických pomůcek.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Čtvrtletník PROPAMÁTKY

Redakce portálu PROPAMÁTKY vydává stejnojmenný tištěný čtvrtletník, který v průběhu roku přináší zajímavé rozhovory, příběhy o bydlení v památkách a aktuality z oboru.