AKTUALITA 17. 5. 2013

Museum and Society

„Museum and Society“ byl založen v březnu 2003 jako nezávislý časopis, který spojuje nové články akademiků a odborníků, kteří působí v muzejní sféře.

AKTUALITA 17. 4. 2013

Journal of Museum Education

"Journal of Museum Education", vydávaný 3x ročně americkým nakladatelstvím Left Coast Press, je přístupný online od ročníku 2006. Některé články jsou zpřístupněny k volnému stahování i bez registrace. Periodikum se zaměřuje na téma vzdělání v muzeu. Každé číslo diskutuje jiné aspekty vzdělávání z různých úhlů pohledu - články mohou být od muzejních zaměstnanců, lektorů, vědeckých pracovníků či učitelů.

AKTUALITA 17. 3. 2013

Museum Aktuell

Německý muzeologický časopis vycházející od roku 2005

AKTUALITA 5. 1. 2013

ICOM News

Třikrát ročně vydává ICOM odborný časopis pro své členy. Jednotlivá vydání jsou dostupná v elektronické verzi.