AKTUALITA 30. 6. 2012

Museum History Journal

"Museum History Journal" vychází od roku 2008 dvakrát ročně v americkém nakladatelství Left Coast Press. Periodikum se zaměřuje na historii muzeí v širším smyslu. Do diskuze jsou tudíž zahrnuty nejen klasická muzea, ale i instituce typu zoo, vodní svět, botanická zahrada a jiné. Pár nejnovějších čísel obsahuje článek volně přístupný ke stažení.

AKTUALITA 28. 6. 2012

Museological Review

"Museological Review" je odborně cenzurovaný časopis (lektory), který vydávají PhD studenti oboru Muzeologie na britské univerzitě v Leicesteru. Čísla od roku 1994 jsou volně přístupná online.

AKTUALITA 27. 6. 2012

Museum Education Monitor

Elektronický newsletter zaměřený na nejrůznější aspekty muzejní pedagogiky, vycházející 12x ročně a doručovaný elektronickou poštou ve formátu .pdf (Adobe Acrobat Reader).

AKTUALITA 24. 6. 2012

Informatica Museologica

Chorvatský muzeologický časopis vycházející kontinuálně od roku 1970. Jde o klasické muzeologické periodikum přinášející informace z praktické i teoretické muzeologie, zprávy o nové odborné literatuře, výstavách a konferencích. Vychází dvakrát do roka, v chorvatštině s anglickým resumé.

AKTUALITA 23. 6. 2012

Muzeologija

Chorvatské odborné periodikum, které se zabývá převážně teoretickou muzeologií, historií a sběratelstvím z příbuzných vědních oborů. Publikuje příspěvky z významných muzeologických sympózií. Vychází jednou do roka s anglickým resumé.

AKTUALITA 22. 6. 2012

Nuova Museologia

Italský muzeologický časopis, vycházející od roku 2001 několikrát ročně v italském jazyce a kompletně přístupný online.