AKTUALITA 6. 3. 2017

Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce

Muzeum, časopis vydávaný Národním muzeem, je nejstarším domácím kontinuálně vycházejícím periodikem s výhradním zaměřením na muzejní a muzeologickou tématiku.

AKTUALITA 29. 4. 2015

Kultura, umění a výchova

Časopis Kultura, umění a výchova je odborným recenzovaným periodikem vycházejícím dvakrát ročně v českém či slovenském jazyce. Vznikl v roce 2013 a jeho garantem je Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

AKTUALITA 28. 1. 2015

Museologica Brunensia

Vědecký recenzovaný muzeologický časopis vydávaný Masarykovou univerzitou v Brně. Časopis publikuje původní vědecké práce z oblasti muzeologie a muzejnictví z prostředí střední Evropy, ale i jiných oblastí. Součástí časopisu jsou recenze výstav, informace k aktivitám v oboru, atd. Cílem je prezentovat muzeologii jako moderní vědeckou disciplínu s aplikací do muzejnictví.

AKTUALITA 17. 12. 2013

Múzeum

Metodický, studijní a informační recenzovaný časopis pro zaměstnance muzeí a galerií, který vydává Slovenské národní muzeum od roku 1953 (v letech 1978 – 1988 Ústav slovenských muzeí a galerií /ÚSMaG/)

AKTUALITA 17. 11. 2013

Curator: The Museum Journal

Britské periodikum z oblasti muzeologie, které se zaměřuje na současná a urgentní témata v oboru, vychází 4x ročně od roku 1958. Obsahy čísel a abstrakty všech článků od roku 2009 - včetně - jsou volně přístupné online. Pro celé články je třeba mít předplaceno skrze Wiley Online Library.

AKTUALITA 17. 10. 2013

Museums Journal

Časopis britské "Museum Association" - nejstarší muzejní asociace na světě "Museums Journal" je jedním z nejuznávanějších periodik v oboru muzejnictví. Měsíčník britské MA vychází od roku 1901. V současné době je k tištěné verzi periodika přidán i blog muzejních pracovníků, online recenze výstav a jiné zajímavé články z oboru dostupné online i bez placené registrace.

AKTUALITA 17. 9. 2013

Museum Practice

"Museum Practice", britský magazín z oblasti muzejní praxe, vychází momentálně už jen online. Každý měsíc je diskutován jiný aspekt muzejní praxe, z hlediska odborného i laicky profesního. Muzejní zaměstnanci mají totiž možnost do diskuze přispívat svými články a příklady z každodenní praxe. Hlavní snahou periodika je šířit informace mezi institucemi a předávat si tak navzájem cenné zkušenosti z oboru.