AKCE: 23. 9. 2018 – 25. 9. 2018

Žasnout – objevovat – tvořit! Vzdělávání v muzeu - konference

@Deutsches Hygiene-Museum Dresden

27. konference bavorských, českých, hornorakouských a saských odborných pracovníků muzeí (23.–25. 9. 2018, Drážďany)

Datum konání: 23. 9. 2018 – 25. 9. 2018
Místo konání: Deutsches Hygiene-Museum Dresden, Marta-Fraenkel-Saal, Lingnerplatz 1, D-01069 Dresden

Konferenci pořádá Saské zemské pracoviště pro muzejnictví při Státních uměleckých sbírkách Drážďany jako hostitel ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, Asociací hornorakouských muzeí a Zemským pracovištěm pro nestátní muzea v Bavorsku.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 6. září 2018 na adresu: Sächsische Landesstelle für Museumswesen an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Schloßstraße 27, D-09111 Chemnitz

  • E landesstelle@skd.museum
  • Kontaktní osoba pro organizační zajištění konference: Julia Trillhof, E julia.trillhof@skd.museum

 

Zdroj: zde