AKCE: 3. 9. 2018

Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech, konference

Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech, konference

Konference Pracovní skupiny Plasty Komise konzervátorů-restaurátorů AMG zve na odbornou konferenci s názvem "Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech".

Datum konání: 3. 9. 2018
Místo konání: VŠCHT Praha, Technická 3, Praha 6, v posluchárně BIII

 V rámci činnosti Pracovní skupiny "Plasty" při Komisi konzervátorů-restaurátorů AMG ve spolupráci s Odborem ochrany knihovních fondů Národní knihovny České republiky (NK ČR), Ústavem chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha a Metodickým centrem konzervace (MCK) při Technickém muzeu v Brně na odbornou konferenci s názvem "Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech".

Konference bude zaměřena na péči o moderní materiály v kulturních institucích České republiky. Pracovníci řady institucí budou prezentovat svou činnost ve výzkumu, péči a zásazích na sbírkových předmětech z plastů a budou představeny aktuální informace v této oblasti. Účastníkům konference bude dán prostor pro diskuzi o akutních potřebách či tématech v oblasti uchování sbírkových předmětů z moderních materiálů.

 

Program ke stažení zde

Registrace účastníků 

 

Konference probhá ve spolupráci MCK, VŠCHT, NK a AMG.

 

Zdroj: http://www.cz-museums.cz/news/deni_v_oboru/titulni/44503-konference-pracovni-skupina-plasty-na-tema-pece-o-moderni-materialy-v-muzeich-galeriich-knihovnach-a-archivech