AKCE: 6. 5. 2018 – 9. 5. 2018

Každoroční shromáždění American Alliance of Museums (AAM) pro rok 2018

Každoroční shromáždění American Alliance of Museums (AAM) pro rok 2018

Educate, Engage Elevate! Museums on the Rise (vzdělávat, zapojovat, povznést! muzea na vzestupu) je hlavní heslo následujícího každoročního shromáždění muzeí American Alliance of Museums, které se uskuteční dne
6. - 9. května 2018 ve Phoenixu, v Arizoně.

Muzea tímto shromážděním oslavují způsoby, kterými muzejní vzdělávání a inovativní vzdělávací praktiky mohou spojovat lidi nezávisle na věku a etnicitě.

Datum konání: 6. 5. 2018 – 9. 5. 2018
Místo konání: Phoenix, Arizona

Shromáždění nabízí možnost, se lépe seznámit se širokou škálou činností a způsoby, kterými se muzea zapojují do vzdělávání obyvatelstva. Předmětem diskuzí budou následující otázky:

  • Jak se osvětová a vzdělávací činnost muzeí odráží ve výstavách, programech, sbírkách a výzkumech?
  • Jak mohou muzea lépe využít své sbírky, aby umožnila studentům se učit a poznávat novými způsoby?  
  • Jakým způsobem vytvořit zdravé prostředí pro své pracovníky?
  • Jak správně uchopit problematiku rasy, etnicity, imigrace a práva domorodých obyvatel? 

a mnoho dalších.
Rozvrh akcí v rámci shromáždění zde:


zdroj: http://annualmeeting.aam-us.org/info/theme/