AKCE: 3. 6. 2019 – 4. 6. 2019

Heritage Dot conference ‘Joining the Dots: Partnerships, Participation and Platforms’

@ba, @hd

Konference rozšiřující digitální obzory ve vztahu ke kulturnímu dědictví.

Datum konání: 3. 6. 2019 – 4. 6. 2019
Místo konání: University of Lincoln v Londýně

Heritage Dot se zaměřuje na způsoby, jakými mohou pracovníci v oblasti dědictví, profesionálové a výzkumní pracovníci spolupracovat při poskytování inovativního a účinného digitálního kulturního dědictví.

Heritage Dot zkoumá kolizi mezi světy digitálních nástrojů, technologií a kulturního dědictví. Toto spojení vytváří nové vztahy mezi minulostí a budoucností, tradicí a inovací.

Cílem konference je:

  • Prozkoumat způsoby, kterými mohou odborníci a výzkumní pracovníci spolupracovat v oblastech digitálního kulturního dědictví: více, než kdy jindy se týmová práce jeví jako zásadní pro úspěch
  • Podělit se o zkušenosti a identifikovat příležitosti k rozvoji důvěry, dovedností a odborných znalostí, které povedou k větší účasti a úspěšným výsledkům pro ty, kteří se podílejí na ochraně, kurátorství a využívání digitálního kulturního dědictví
  • Identifikovat klíčové výzvy a zkušenosti získané při poskytování inovativních a účinných digitálních řešení a platforem, které podporují přístup ke kulturnímu dědictví

Přihlásit na konferenci se můžete zde

Více informací naleznete zde

 

Zdroj: http://heritagedot.org/