AKCE 14.3.2019, 10:00

Autorské právo v praxi kultury

 Autorské právo v praxi kultury: základy autorského práva, novela autorského zákona z r. 2017, implementace směrnice k provedení Marrákešské smlouvy, připravované změny autorského práva v EU a ČR
 

AKCE 14.5.2019, 10:00

Účetnictví příspěvkových organizací

Účetnictví příspěvkových organizací: účetnictví PO kultury, náležitosti správy majetku, činnosti a hospodaření PO v souvislostech daňových zákonů