AKCE 22. 11. 2017 – 24. 11. 2017

Konference Odvaha k odpovědnosti (22.-24.11.2017)

Konference připravovaná ve spolupráci se Slovenským komitétem ICOM a ICOM Rakousko, dále ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně a Ústavem archeologie a muzeologie a Katedrou UNESCO pro muzeologii a světové dědictví FFMU v Brně a Ústavem pro studium totalitních režimů v Praze.

AKCE 22. 11. 2017 – 23. 11. 2017

Česko-německá konference Umělecké vzdělávání a společnost aneb Rosteme s kulturou (22.-23.11.2017)

V rámci 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích se v prostorách Goethe-Institutu v Praze ve dnech 22. a 23. listopadu 2017 uskuteční Českoněmecká konference na téma Umělecké vzdělávání a společnost. Konference je součástí dohodnutého strategického dialogu v odvětvích kultura a školství mezi vládami ČR a SRN a probíhá v rámci Ozvěn Česko-německého kulturního jara 2017.

AKCE 22.11.2017, 9:30 – 23.11.2017, 15:30

Sympozium 2017: Data v umění - umění v datech (22.11. - 23.11.2017)

Ve dnech 22. a 23.11. se uskuteční třetí ročník Mezinárodního sympozia katedry produkce DAMU. Akce se bude konat v prostoru Pražského kreativního centra. Proběhnou prednášky i panelové diskuze na téma Data v umění - umění v datech.

AKCE 14. 11. 2017 – 15. 11. 2017

Konference Císařovna Marie Terezie a střední Evropa

Mezinárodní vědecká konference Císařovna Marie Terezie a střední Evropa  se koná v prostorách sálu Evropy Masarykova muzea v Hodoníně 14.–15. listopadu 2017 . Cílem konference je přispět k hlubšímu poznání císařovny Marie Terezie, jejího života, politiky, ekonomiky, hospodářství a dalších aspektů života novověké společnosti.

AKCE 9.11.2017, 9:15 – 10. 11. 2017

10. ročník konference PROPAMÁTKY - Obnova a využívání radnic (9.-10.11.2017)

Jubilejní 10. ročník mezioborové konference PROPAMÁTKY na téma obnovy a využívání radnic se uskuteční 9.–10. listopadu 2017 v nově opravených prostorách Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Konference se koná pod záštitou Ministerstva kultury a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s městem Havlíčkův Brod. Pořadatelem je Institut pro památky a kulturu.