AKCE 3. 10. 2018 – 4. 10. 2018

Setkání knihovníků na Kuksu (3. a 4.10.2018)

Třetí setkání knihovníků, kteří se starají o historické knihovny uložené zejména v zámcích a klášterech, nese podtitul: Jak se dělá kniha.

AKCE 20. 9. 2018 – 21. 9. 2018

Konference: Nová škola a nová výchova v nové Evropě

Nová výchova a nová škola v nové Evropě – rok 1918 a otázka reformy vzdělávání a výchovy v meziválečném období. 

Mezinárodní konference analyzuje mezinárodní meziválečné pedagogické dění.

AKCE 20. 9. 2018

STŘED ZÁJMU: PUBLIKUM VÝZVA

Kancelář Kreativní Evropa vyhlašuje výzvu na představení zajímavých a úspěšných projektů práce s publikem v oblasti kulturního dědictví.

AKCE 16. 10. 2018 – 17. 9. 2018

Mezinárodní konference: Praha v obnoveném státě (16.-17.10.2018)

Fakulta humanitních studií UK společně s Archivem hlavního města Prahy, Historickým ústavem Akademie věd ČR, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Obecním domem na mezinárodní konferenci Praha v obnoveném státě – zemská metropole hlavním městem nové republiky.

AKCE 11. 9. 2018 – 12. 9. 2018

Fórum pro partnery UNESCO (11.-12.9.2018)

Fórum pro partnery UNESCO se koná ve dnech 11. a 12. září 2018 v Paříži a jeho cílem je vést strukturovaný finanční dialog v rámci plnění úlohy UNESCO v dosahování cílů udržitelného rozvoje.