AKCE 30. 11. 2018

Súčasná muzejná a galerijná sieť na Slovensku

Ústav archeologie a muzeologie, Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví, oddělení muzeologie Masayrkovi univerzity si Vás srdečně zvou na přednášku Súčasná muzejná a galerijná sieť na Slovensku.

AKCE 27. 11. 2018 – 28. 11. 2018

Odborná konference Význam kulturního dědictví (27.-28.11.2018)

Ve dnech 27. a 28. listopadu 2018 se v Louckém klášteře koná první přeshraniční odborná konference v rámci projektu Centra obnovy společného kulturního dědictví. Zvána je na ni odborná i laická veřejnost. Konference nese název Význam kulturního dědictví.