AKCE: 20. 1. 2023, 9:00–16:00

Konference Kreativní učení v Královéhradeckém kraji

Cílem konference je otevřít témata kreativního učení, začít budovat komunitu a propojovat umělce, kulturní instituce, pedagogy a žáky.

@cuahk.cz
Datum konání: 20. 1. 2023, 9:00–16:00
Místo konání: Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové

Konference je určena pro pedagogy ze základních škol Královehradeckého kraje, dále pro zájemce z kulturních odvětví, umělce, kreativce a další zájemce o kreativní učení.

Kreativní učení učí prostřednictvím umění a uměleckého myšlení. Umělci působí přímo na školách v krátkodobých či dlouhodobých programech. Jedná se o mezioborový přístup, který umožňuje komplexní zapojení jednotlivce do vzdělávacího procesu po kognitivní, emocionální sociální, etické a fyzické stránce. Tento proces učení vytváří bezpečné, nesoutěživé a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, nastavení rovných příležitostí a wellbeing každého žáka. Staví na praktických aktivitách, experimentaci, tvorbě a je projektově orientované. Otevírá prostor pro dialog, posiluje hlas dětí, umožňuje převzetí odpovědnosti, klade důraz na participativní zapojení žáků do rozhodování, kritickou reflexi a spolupráci. Projevuje se autenticita a originalita. Děti, pedagogové a umělci se vzájemně inspirují a obohacují mezi sebou. Kreativní učení většinou zahrnuje různé formy uměleckého a kreativního veřejného výstupu, například výstavu, divadelní představení či film. Vizí je, aby se stalo běžnou praxí, že se umělci a tvůrčí profesionálové podílí na formálním vzdělávání dětí a stávají se partnery pedagogů. (Podle SPKV)

Konference proběhne hybridně – prezenčně i streamovaná

Více informací podá Ilona Havlíčková, koordinátorka kreativního učení, tel: 731418857 e-mail: kreativniuceni@cuahk.cz.

Řečníci

Zdroj: cuahk.cz