AKCE 29. 4. 2020 – 30. 4. 2020

See the Past Imagine the Future Conference 2020

Mezinárodní konference společného projektu muzeí ze Skandinávie a Britských ostrovů se věnuje využití digitálních technologií v oblasti muzejnictví a kulturního dědictví.

AKCE 7. 5. 2020 – 8. 5. 2020

Museum Studies: Past, Present, Future

Mezinárodní konference na téma muzeologie jako studijního a vědního oboru se koná u příležitosti 30 let výuky muzejních studií na University of St. Andrews.