AKCE 20. 5. 2024 – 21. 5. 2024

Konference Muzea, památky a konzervace 2024

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice a Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze zvou další ročník odborné studentské konference.

AKCE 20. 5. 2024 – 24. 5. 2024

Seminář geologů muzeí ČR a SR 2024

Seminář nabídne přednášky, které účastníkům objasní geologický vývoj Liptova a území souvisejících lokalit, které budou v rámci exkurzí navštíveny.

AKCE 21. 5. 2024, 9:00–16:30

Digitální den pro neziskovky 2024

Třetí ročník online konference Digitální den pro neziskovky se zaměří na digitální strategie a řízení IT v neziskových organizacích.

AKCE 22. 5. 2024 – 23. 5. 2024

Museum Social Impact Summit

Virtuální konference se zaměří na muzea a jejich vliv na společnost. Organizátoři přijímají návrhy na příspěvky.

AKCE 27. 5. 2024 – 30. 5. 2024

Mezinárodní letní škola muzeologie 2024

Letošní letní škola muzeologie, která přávě přijímá přihlášky, se zaměří na témata klimatické změny se zvláštním důrazem na vztahy k muzeím a kulturnímu dědictví.

AKCE 29. 5. 2024, 10:00–15:30

Seminář Výstava od A po Z

Odborný seminář Svazu muzeí na Slovensku věnovaný tvorbě, realizaci a prezentaci sbírkových předmětů formou výstav.

AKCE 5. 6. 2024 – 7. 6. 2024

Konference: Art for Tomorrow 2024

Democracy & Culture Foundation pořádá konferenci s podtitulem Nedokonalá krása s ústředním tématem: jak může umění sjednocovat a uzdravovat.