AKTUALITA 7. 8. 2012

Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla

Projekt podpořený grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu, v rámci kterého je realizována rozsáhlá dokumentace a digitalizace divadelních fotografií, podrobné zmapování českého amatérského divadla a vytvoření archivu Pražského Quadriennale.

AKTUALITA 28. 1. 2011

Manuscriptorium pro školy

Digitální knihovna vzácných evropských rukopisů přizpůsobena speciálně potřebám učitelů, dotupná všem českým školám

AKTUALITA 7. 1. 2011

Langweilův model Prahy

Výstupem projektu digitalizace Langweilova modelu Prahy se stal detailní 3D model staré Prahy z roku 1837, který je momentálně umísěn v Muzeu hlavního města Prahy.

AKTUALITA 7. 1. 2011

eSbírky

On-line aplikace www.esbirky.cz si klade za cíl prezentovat sbírky českých kulturních institucí ve virtuálním prostředí .

AKTUALITA 7. 1. 2011

Kramerius

Digitální knihovna Kramerius Národní knihovny ČR obsahuje více než 7 miliónů naskenovaných stran plných textů periodik a monografií. Kromě dokumentů v češtině zde najdete také řadu dokumentů v německém a ruském jazyce.