AKTUALITA 8. 2. 2021

Umění pro město

Nová forma systematické podpory současného umění ve veřejném prostoru ze strany hlavního města Prahy.

AKTUALITA 12. 11. 2014

Prezentace kulturního dědictví online

Dne 12.11.2014 proběhla v Nové budově Národního muzea mezinárodní konference na téma digitalizace muzejních sbírek v České republice, na Slovensku i v Evropě.

AKTUALITA 11. 12. 2013

INTERNET A PAMÁTKY | Soupis kulturních památek Českomoravské vrchoviny

Projekt místní akční skupiny Královská stezka přibližuje přehled kulturních památek v severní části Českomoravské vrchoviny. Byl spolufinancován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER programu rozvoje venkova České republiky.

AKTUALITA 26. 11. 2013

České století - Videostudovna

České století je otevřenou sérií autorsky zpracovaných televizních dramat, která se vracejí ke klíčovým událostem českých dějin z pohledu jejich hlavních aktérů. Videostudovna nabízí soubor filmových dokumentů, které se vážou k událostem let 1918, 1938, 1941, 1948 a 1951.

AKTUALITA 9. 5. 2013

Interaktivní encyklopedie města Chebu

Interaktivní encyklopedie města Chebu představuje nejvýznamnější chebské památky. Najdete v ní zevrubné informace o chebských památkách, událostech a osobnostech, které jsou spolu vzájemně propojeny. K jednotlivým památkám jsou k dispozici nejen texty, ale také fotografie, videa, audiozáznamy a též archiválie a muzeálie, které jinak nebývají běžně dostupné. To vše on-line!