AKTUALITA 5. 2. 2016

Muzea ČR v letech 2012-2014

V roce 2015 byl realizován projekt Analýza muzeí v letech 2012–2014, jehož cílem bylo hodnocení stavu a vývoje muzeí a galerií v uvedeném období. Analytický výstup projektu byl vydán formou samostatné publikace s názvem Muzea ČR v letech 2012–2014 ve světle statistiky.

AKTUALITA 6. 3. 2015

Nové publikace vydané Asociací muzeí a galerií ČR

První ze dvou nových publikací vyšla pod názvem "Muzejní výstavnictví. Učební texty nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky". Druhá publikace "Muzeum a změna IV." je sborníkem z mezinárodní muzeologické konference konané 12.-14.listopadu v Národním muzeu v Praze.