AKTUALITA 11. 12. 2013

E-Learning pro vzdělávání v oblasti umění a kulturního dědictví v archivech a muzeích

Archivy a muzea v sobě nesou velký potenciál pro vzbuzení většího zájmu o vzdělávání a tím k pozvednutí nejen úrovně vzdělání aktivní populace, ale také ke zvýšení kvality života obyvatel. V textu je analyzován přístup, s jakým archivy a muzea čelí výzvam informační společnosti formou jejich vzdělávacích a zprostředkovávacích činností.

AKTUALITA 10. 12. 2013

Muzejní pedagogika

Metodické texty Metodického centra muzejní pedagogiky Moravského zemského muzea