AKCE: 26. 8. 2022, 9:00–22:00

Konference Ochrana sbírek muzeí v přírodě v rámci 26. Generální konference ICOM

Metodické centrum pro muzea v přírodě zve na mezinárodní odbornou konference, která se koná v rámci 26. Generální konference ICOM.

Konference Ochrana sbírek muzeí v přírodě v rámci 26. Generální konference ICOM
Datum konání: 26. 8. 2022, 9:00–22:00
Místo konání: Valašské muzeum v přírodě, Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm; Areál Dřevěného městečka, Janíkova stodola

Konference je součástí 26. Generální konference ICOM. Organizačně a finančně je zajištěna v rámci projektu „Zabezpečení sbírek Národního muzea v přírodě“, který je spolufinancován z Finančního mechanismu EHP/Norska. Partnery projektu jsou Český výbor ICOM, Røros Kommune Norsko a Technické muzeum v Brně. 

Při prezentaci obdrží každý účastník abstrakty přednášek a další pracovní materiály. Součástí konference je prohlídka a popis funkcí moderního protipožárního systému v rekonstruovaném objektu Libušín na Pustevnách a prohlídky areálů Valašského muzea v přírodě. 

Účast na konferenci je bezplatná. Občerstvení, oběd a účast na společenském večeru bude pro účastníky konference hrazeno z prostředků EHP/Norska a NMvP. Pro účastníky Generální konference ICOM také z prostředků dotace MK ČR pro ČV ICOM.

Pozvánka na konferenci

Přihláška na konferenci – prodlouženo do 21. 7. 2022