AKCE: 16. 8. 2022 – 20. 8. 2022

VI. Světová konference Mezinárodní federace historie ve veřejném prostoru

V srpnu bude Svobodná univerzita v Berlíně hostit z důvodu pandemie odloženou mezinárodní konferenci zaměřenou na public history. Do 31. ledna je možné zasílat návrhy na příspěvek či panel. 

©.ifph2020.berlin
Datum konání: 16. 8. 2022 – 20. 8. 2022
Místo konání: Berlín, Německo

Mezinárodní federace historie ve veřejném prostoru (IFPH-FIHP) vznikla jako Pracovní skupiny pro historii ve veřejném prostoru v roce 2009 s cílem mezinárodně propojit a organizačně zaštítit vzdělávací programy historie ve veřejném prostoru i odbornou veřejnost. 

Konference se bude zabývat širokou škálou témat, takže není přesně určení pro případný příspěvek. Tematickými okruhy jsou: 

1. Historie ve veřejném prostoru v praxi a občanské angažovanost 

 • hodnota historických znalostí: historické vědomí a občanský rozměr historie ve veřejném prostoru 
 • národní agendy, dezinformace a historické kontroverze
 • obtíže konfrontace minulosti a současnosti: historici a sociální spravedlnost, lidská práva, komise pravdy, přechodné soudnictví, války a občanské války
 • veřejné politika a aplikovaná historie
 • public history a současné globální výzvy: migrace, nerovnosti, změna klimatu, rozvoj, demokracie, lidská práva, zdraví, potravinová a vodní dostupnost
 • archeologie ve veřejném prostoru

2. Paměť

 • muzea a vystavování minulosti
 • orální historie a komunitní projekty
 • problémy s identitou a pamětí
 • hmotné a nehmotné veřejné kulturní dědictví
 • vzpomínkové akce, pomníky a oslavy
 • památková ochrana a kulturní dědictví komunity
 • paměťová politika, role státu

3. Digitální prostor

 • digitální historie ve veřejném prostoru
 • participativní znalosti: sociální média, mobilní aplikace a obsah vytvářený uživateli a uživatelkami
 • mapování a vizuální reprezentace minulosti

4. Média

 • historická fikce
 • hry
 • vizuální historické příběhy: grafické romány, nástěnné malby, fotografie
 • historie ve filmu: historické filmy, televizní seriály, dokumenty
 • podcasty, rádio a další zvukové formy vyprávění historie

5. Performace 

 • historická rekonstrukce a živá historie
 • historie divadla, opery a performance

6. Odborné záležitosti

 • koncepce veřejných dějin
 • výuka a studium veřejné historie
 • výzvy praktikování veřejné historie na akademické půdě i mimo ni
 • veřejná historie v muzeích, archivech, knihovnách, parcích
 • zdroje pro výzkum a výuku
 • publikace historie ve veřejném prostoru
 • prodej historie ve veřejném prostoru
 • kulturní turismus
 • etické výzvy

Návrhy lze zasílat do 31. ledna 2022. Jsou upřednostňovány návrhy celých panelů, pracovních skupin či dílen, ale jsou přijímány i návrhy jednotlivých příspěvků. Konferenčním jazykem je angličtina. 

Více informací: Ifph2020.berlin.

Zdroj: ifph2020.berlin