AKTUALITA 15. 10. 2013

Moderní dějiny

Vzdělávací portál pro učitele, žáky a studenty

AKTUALITA 7. 10. 2013

Památky nás baví

Informační portál Národního památkového ústavu věnovaný edukaci v oblasti nemovitého a movitého kulturního dědictví, včetně historických sídel, kulturní krajiny a archeologických památek.

AKTUALITA 2. 4. 2013

Oživlý svět technických památek

Navštívíme-li hrad, zámek či stojíme-li u kostela, je každému hned jasné, že máme co do činění s památkami, s jedinečným kulturním dědictvím, s otiskem naší hrdé národní historie. Napadne nás však podobná myšlenka, díváme-li se na starou tovární halu, komín, cihelnu, vyschlý náhon bývalého mlýna či betonovou vojenskou pevnost?

AKTUALITA 28. 3. 2013

Uměleckohistorická společnost v Českých zemích - UHS

Uměleckohistorická společnost (UHS) vznikla v roce 1990 jako profesní organizace, sdružující české i zahraniční historiky umění a studenty oboru. Cílem UHS je usilovat o rozvoj dějin umění a o jejich nejširší uplatnění, a to zejména v oblasti vědeckého výzkumu, péče o památky, školské výuky, umělecké kritiky a galerijní a muzejní práce.