AKTUALITA 3. 12. 2012

Asociace muzeí a galerií České republiky

Web nevládního neziskového sdružení - svazu muzejních institucí a osob činných v oboru. Přináší informace o aktuálním dění v oboru, nabídku pracovních příležitostí, adresář muzeí a galerií v ČR, základní legislativní ustanovení a metodické pokyny pro oblast muzeí.

AKTUALITA 1. 12. 2012

Institut umění - Divadelní ústav

Institut umění – Divadelní ústav (IDU), státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky, je moderní informační a vědecká instituce.

AKTUALITA 29. 11. 2012

ProCulture

Výzkumné, informační a vzdělávací centrum