AKTUALITA 19. 8. 2010

Jsou muzea továrny na zážitky?

33. číslo časopisu Respekt z roku 2010 přináší obsáhlý článek Martiny Králové "Továrny na zážitky", který je věnován významným českým, resp. pražským muzeím.

AKTUALITA 10. 8. 2010

Inspiration muzejní pedagogiky

Dětské muzeum - Centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu vydalo Inspiration muzejní pedagogiky.

AKTUALITA 5. 8. 2010

Škola muzejní propedeutiky

Do 31. 8. 2010 je možné zasílat přihlášky do Školy muzejní propedeutiky na rok 2010-2011. Kurzy jsou pořádány Asociací muzeí a galerií ČR

AKTUALITA 24. 6. 2010

Národní digitální knihovna

Projekt Národní digitální knihovny získal z Integrovaného operačního programu (IOP) podporu ve výši 299 937 00 Kč.