AKTUALITA 9. 2. 2011

Ekomuzea a genius loci

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES), Britská rada a Brontosauří ekocentrum Zelený klub si vás dovolují pozvat na přednášku Petera Davise Ekomuzea a genius loci.

AKTUALITA 2. 2. 2011

Google Art Project

Firma Google přináší uživatelům internetu Art Project. Na stránkách tohoto projektu můžete nahlédnout do interiérů vybraných světových muzeí a galerií.

AKTUALITA 2. 2. 2011

Konference konzervátorů-restaurátorů

Ve dnech 6.-8.9.2011 pořádá Technické muzeum v Brně - Metodické centrum konzervace ve spolupráci s komisí konzervátorů- restaurátorů AMG ČR konferenci. Konferenci bude tentokrát hostit Slezské muzeum v Opavě.

AKTUALITA 11. 1. 2011

Časopis Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Právě vyšlo číslo 2/2010.

Právě vyšlo druhé číslo 48. ročníku časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Přečíst si můžete např. článek o monitorování vlivu světla na sbírkové předměty nebo příspěvek ke 105. výročí narození Jiřího Neustupného. Pozornost je věnována také legislativě související s obecním kronikářstvím po roce 1990.