V této záložce najdete přehled českých a slovenských konferencí a seminářů z oblasti muzeologie, historie, restaurátorství, památkové péče a jiných.

Zahraniční konference a semináře najdete v podzáložce zde.

AKCE 9. 11. 2017 – 10. 11. 2017

Konference SACRUM 2017: Sakrální stavby v dnešním světě

Konference s názvem Sakrální stavby v dnešním světě se zabývá otázkami, jestli stojí za to tyto památky zachraňovat, obnovovat stavebně i duchovně a hledat pro ně nové možnosti využití?
Nebo se smířit s jejich opouštěním a opuštěním, ponecháním svému osudu?

AKCE 19. 9. 2017 – 21. 9. 2017

Konference konzervátorů-restaurátorů, Litomyšl (19.9.-21.9. 2017)

Setkání pořádá Metodické centrum konzervátorů TMB ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG a Fakultou restaurování Univerzity Pardubice. Konference se koná v termínu od 19.9. 2017 do 21.9. 2017 v sále Jízdárna na Zámeckém návrší, Litomyšl.

AKCE 19. 9. 2017 – 20. 9. 2017

Interdisciplinární konference Vnímat, myslet, číst (19. - 20. 9.2017)

Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pořádá interdisciplinární konferenci studentů magisterských, doktorských programů a postdoktorandů Vnímat, myslet, číst, která se věnuje perceptuálním a konceptuálním možnostem analýzy umění.