AKCE: 6. 11. 2019 – 7. 11. 2019

ICOM Slovensko Revolúcia: nežná x digitálna - digitálne a sociálne média v múzeách 30 rokov po

@icom

ICOM SLOVENSKO v spolupráci s ICOM ČESKO, ICOM RAKÚSKO organizuje v Bratislave medzinárodný seminár

 

 

Datum konání: 6. 11. 2019 – 7. 11. 2019
Místo konání: Zimná jazdiareň Bratislavského hradu a Esterházyho palác, Slovenská národná galéria

 

Prihláste svoj príspevok.

V roku 2019 si pripomíname tridsať rokov od pádu železnej opony, ktorý priniesol i zmeny v paradigme nazerania na informácie a ich význam. Sloboda získaná po roku 1989 bola v štátoch bývalého socialistického bloku vnímaná najmä ako sloboda slova a zdieľania informácií.

Múzeá, ktoré nie sú iba strážcami predmetov, ale aj informácií, začali postupne na ich uchovávanie a šírenie využívať digitálne technológie meniace spôsob akým verejnosť vyhľadáva a používa informácie - aj o kultúrnom dedičstve.

Ako múzeá túto skutočnosť reflektujú? Aké nástroje pre zmysluplnú komunikáciu múzeí prostredníctvom digitálnych technológií existujú? Ako prepojiť virtuálny svet so svetom múzejných expozícií a výstav, v ktorom ide najmä o sprostredkovanie reálneho zbierkového predmetu? Majú múzeá nastavené efektívne stratégie vedúce od kamenného múzea k tzv. rozšírenému múzeu, ktoré minimalizuje geografické, časové a finančné bariéry on-line sprístupňovaním zbierok a informácií?

Na druhej strane hyperkonektivita prostredníctvom sociálnych sietí prináša nový fenomén: okamžitú reakciu, skratkovité vyjadrovanie, skrytú identitu, čím otvára priestor na zneužívanie zverejnených informácií k dezinterpretáciám a prekrúcaniu historických faktov. Dokážu múzeá v takomto prostredí obstáť? Aká je ich úloha v boji proti tzv. fake news a za zachovanie demokratického systému?

Praktické informácie

Termín poslania prihlášok príspevkov: 1. 6. 2019
Spôsob prihlásenia: online formulár
Termín informovania o (ne)prijatí Vášho príspevku: 16. 6. 2019
Vybraní rečníci neplatia konferenčný príspevok
Komunikačné jazyky: slovenčina, čeština, angličtina (tlmočenie bude zabezpečené)
Dĺžka trvania príspevku: max. 20 minút
Termín prihlasovania sa na účasť na seminári bez príspevku: od 17. 6. do 27

Více informací zde

Zdroj: http://network.icom.museum/icom-slovakia/