AKCE: 28.11.2019, 16:00

Ducové-Kostolec, formy prezentácie včasnostredovekých dvorcov

@archeo-muzeo.phil.muni.cz

Přednáška slovenského muzejníka a archeologa nejen pro pracovníky archeologických skanzenů a muzeí v přírodě.

Datum konání: 28.11.2019, 16:00
Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 28, Brno

Ústav archeologie a muzeologie FF Masarykovy univerzity zve na přednášku slovenského muzejníka a archeologa Tomáše Königa (Katedra archeológie FiF UK Bratislava) o možnostech prezentace ranostředověkých hradišť a nalezišť podobného charakteru na příkladu rekonstrukce hradiště Ducové-Kostolec u Piešťan a možnostech prezentace archeologických nálezů většího rozsahu.

Více informací zde.