AKCE: 10. 6. 2020 – 16. 6. 2020

Série webinářů k digitalizaci sbírek Enriching Metadata – Enriching Research

@europeana.eu

Série webinářů na téma digitalizovaných muzejních sbírek pod záštitou projektu Europeana.

Datum konání: 10. 6. 2020 – 16. 6. 2020

Série tří webinářů má za cíl obeznámit muzejní pracovníky z oborů péče o sbírky, evidence sbírek nebo digitalizace s novými trendy a postupy v oblasti databází digitalizovaných sbírek a digitalizace nebo práce s metadaty obecně. Webináře jsou pořádány Švédskou radou pro národní dědictví a Univerzitou v Uppsale pod záštitou projektu Europeana.

Webináře se konají 10., 11. a 16. června 2020 vždy od 13.00, registrace není nutná. Webináře probíhají v anglickém jazyce.

Program a odkazy na jednotlivé webináře zde.

Více informací zde.

Zdroj: pro.europeana.eu/event/webinars-on-digitalised-collections-2020-enriching-research-enriching-metadata-2