AKCE: 30. 11. 2018

Súčasná muzejná a galerijná sieť na Slovensku

Súčasná muzejná a galerijná sieť na Slovensku

Ústav archeologie a muzeologie, Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví, oddělení muzeologie Masayrkovi univerzity si Vás srdečně zvou na přednášku Súčasná muzejná a galerijná sieť na Slovensku.

Datum konání: 30. 11. 2018
Místo konání: Učebna T103, budova T, Kounicova 67a, Brno

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., Katedra etnológie a muzeológie, FF UK Bratislava: Súčasná muzejná a galerijná sieť na Slovensku.

Vstup: volný

Registrace: prepechalova@phil.muni.cz 

Zdroj