AKCE: 15.11.2018, 9:00

Seminář Objekty s předměty kulturní povahy (15.11.2018)

Seminář Objekty s předměty kulturní povahy (15.11.2018)

Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace, Národní památkový ústav, ÚOP v Brně, Moravská galerie v Brně pořádají odborný seminář na základě výsledků výzkumného projektu „Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti“, zpracovávaného v letech 2013–2017.

Datum konání: 15.11.2018, 9:00
Místo konání: Brno

Cílem semináře je seznámit muzejní a památkářskou obec s hlavními závěry a poznatky získanými v rámci hodnocení podmínek dlouhodobého uchovávání kulturních statků v různých typech budov (historických, moderních i účelových novostavbách) z hlediska stavebních charakteristik, mikroklimatických faktorů, zabezpečení proti požárům, krádežím a další nezákonné činnosti včetně vhodných úložných systémů a pravidel správné manipulace, transportu a zacházení s předměty. 

Seminář je určen pro pracovníky muzeí, galerií a památkové péče jako jsou vedoucí pracovníci, kurátoři sbírek, památkáři, konzervátoři-restaurátoři.

Přihlásit se lze formou vyplnění elektronického přihlašovacího formuláře na webových stránkách www.mck.technicalmuseum.cz

Pro více informací zde

 

Zdroj: http://omniumos.cz/cz/kalendar-akci-detail/1210