AKCE: 3. 12. 2019 – 4. 12. 2019

Muzea v proměnách času: Ohlédnutí za historií a aktuálními trendy v muzejnictví

@amg

IX. celorepublikové kolokvium

Datum konání: 3. 12. 2019 – 4. 12. 2019
Místo konání: Praha, Nová budova Národního muzea

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., spolu s oddělením muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a ve spolupráci s Národním muzeem a Zväzem múzeí na Slovensku připravují ve dnech 3.–4. prosince 2019 v prostorách Nové budovy Národního muzea tematicky ucelenou konferenci u příležitosti 100. výročí založení Svazu československých muzeí. 

Kolokvium bude rozděleno do čtyř tematických bloků:
I. Muzejnictví v českých zemích a na Slovensku na přelomu 19. a 20. století / Předpoklady vzniku Svazu čs. muzeí;
II. Snahy o rozvoj československého muzejnictví v letech 1918–1939 / Role Svazu čs. muzeí;
III. Muzea a jejich proměny v letech 1939–1962 / Zánik Svazu čs. muzeí;
IV. Aktuální úkoly oboru muzejnictví v České a Slovenské republice dnes / Odkaz Svazu čs. muzeí.

K vystoupení se mohou v rámci I. cirkuláře přihlásit zájemci s příspěvkem v rozsahu max. 20 minut (je třeba dodat název přednášky, teze příspěvku a profesní životopis).

Přihlášku vyplňte v online formuláři do 31. srpna 2019.

 

Pozvánka ke stažení zde

 

Zdroj: https://www.cz-museums.cz/news/amg/titulni/49521-ix-celorepublikove-kolokvium-u-prilezitosti-100-vyroci-zalozeni-svazu-ceskoslovenskych-muzei-na-tema-muzea-v-promenach-casu-ohlednuti-za-historii-a-aktualnimi-trendy-v-muzejnictvi