AKTUALITA 12. 11. 2019

Museums & Deaccessioning in Europe

Publikace a webová stránka věnující se postupům vyřazování předmětů z muzejních sbírek v jednotlivých členských státech Evropské unie.

AKTUALITA 7. 11. 2019

Český svaz muzeí v přírodě, o.s.

V současné době neexistuje v České republice otevřená platforma, která by poskytovala prostor pro společné řešení odborných otázek týkajících se specifické problematiky muzeí v přírodě, která si kladou za cíl zachovávat a prezentovat hmotnou i nehmotnou kulturu lidových vrstev tvořících významnou část národní kultury. Ve snaze o nápravu tohoto stavu se zástupci státních muzeí v přírodě, která se nacházejí na území ČR, shodli na potřebě vzniku „Českého svazu muzeí v přírodě o.s." (ČSMP), jehož prioritou by bylo řešení profesionálních zájmů a potřeb muzeí v přírodě.

AKTUALITA 6. 11. 2019

TATE Kids

Britská galerie TATE Modern má originální webovou stránku určenou primárně dětem.

AKTUALITA 6. 11. 2019

Kurzy pro muzejní pracovníky ve V&A

Britské muzeum V&A pořádá řadu týdenních vzdělávacích kurzů pro pracovníky muzeí a podobných kulturních institucí.