V této záložce najdete zajímavé články, blogy, přednášky a videa zabývající se tématikou využití moderních technologií v muzeích.

AKTUALITA 15. 7. 2013

DigitaltMuseum: Zpřístupnění on-line přivádí lidi do muzeí i fyzicky - NORSKO

DigitaltMuseum je projekt zaměřený na zpřístupnění kulturních a kulturněhistorických sbírek norských muzeí široké veřejnosti. Katalog DigitaltMuseum na svých stránkách prezentuje fotografie, předměty, umělecká díla, modely i stavby pocházející ze sbírek jednotlivých muzejních institucí.

AKTUALITA 13. 6. 2013

Monasterium, aneb nebojme se klášterů

Kláštery a v mnohem větší míře i samotné kostely tvoří nedílnou součást naší krajiny. Po roce 1989 byl v českých zemích obnoven řeholní život a do celé řady klášterů se vrátili řeholníci. Ještě víc než funkčních klášterů se však (nejen) v naší zemi nachází klášterů zrušených. Ať už je Česká republika ateistická země nebo ne, pravdou zůstává, že kláštery a sakrální stavby obecně jen těžko hledají cestu k srdcím lidí. Ti, co je již poznali, na ně nedají dopustit, ale ostatní?

AKTUALITA 5. 6. 2013

Elektronická databáze technických památek

Elektronická databáze technických památek. Naleznete v ní rozhledny, továrny, mlýny, lomy, doly, vodní díla, mosty a mnoho dalších svědků téměř zapomenuté minulosti průmyslového věku.