AKTUALITA 22. 5. 2014

Fundraising v kultuře pro začátečníky (Banská Štiavnica, SK)

Slovenské centrum fundraisingu a Kultúrny kontaktný bod otevírají vzdělávací kurz o základech získávání zdrojů pro všechny zájemce z mimovládních a veřejnoprospěšných organizací působících v oblasti kultury a umění.