AKTUALITA 20. 11. 2015

Jak se staví výstava? Vznik výstavy pohledem architekta

Odborný článek Silvie Bednaříkové formuluje poznatky a zkušenosti, které přinesla práce na projektech a následných realizacích výstav a expozic. Jeho výsledná podoba výstižně shrnuje danou problematiku a zájemci o výstavní architekturu jistě v mnohých ohledech poskytne cenné rady či předem upozorní na možné komplikace a nedorozumění.

AKTUALITA 28. 12. 2014

Architekt a muzeum

Předkládaný text Centra pro prezentaci kulturního dědictví zprostředkovává problematiku spolupráce architekta na tvorbě výstav či expozic. Věnuje se výhodám a nevýhodám spolupráce muzea s externími odborníky a nastiňuje možnosti přípravy podkladů a materiálů tak, aby byla spolupráce pracovníků na výstavě efektivní. Článek vychází především z cizojazyčné literatury.