Publikováno: 6. 11. 2018

Doporučené podmínky aplikace prostředků stabilizace rzi na bázi taninů – „Tanátování

Doporučené podmínky aplikace prostředků stabilizace rzi na bázi taninů – „Tanátování

Metodické centrum konzervace

„Tanátovaní“ je jednou z nejstarších klasických konzervačních povrchových úprav, používaných při konzervaci
železných předmětů. Jedná se o aplikaci jednoduchého vodného roztoku taninu na povrch předmětu,
který obsahuje korozní produkty železa.

Metodika dostupná online zde