AKTUALITA 3. 2. 2023

První pomoc pro kulturní dědictví během krize

 Překlad mezinárodní metodiky pro krizové situace, kterou vydalo v roce 2018 Mezinárodní centrum pro studium ochrany a restaurování kulturního dědictví (ICCROM).

AKTUALITA 6. 12. 2021

Kapitoly z konzervace a restaurování plastů II

Metodické centrum konzervace při Technickém muzeu v Brně představilo svou publikaci s příspěvky ze dvou mezinárodních konferencí na téma konzervace a restaurování plastů.