Publikováno: 31. 10. 2018

Výzva k zasílání příspěvků do časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví, redakce časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, vyzývá k zasílání příspěvků do 1. čísla 57. ročníku časopisu, a to do 31. března 2019.

Časopis Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Výzva k zasílání příspěvků.

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví, redakce časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, přijímá příspěvky do 1. čísla 57. ročníku časopisu do 31. března 2019. Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na e-mailovou adresu redakce muzeum@nm.cz.

Podrobnější informace o časopisu a pokyny pro autory příspěvků zde.