Publikováno: 20. 5. 2022

Národní muzeum pomáhá mapovat invazivní druhy

Zapojte se do monitoringu invazivních druhů v ČR s Akademií věd ČR,  Agenturou ochrany přírody a krajiny a Národním muzeem.

Národní muzeum pomáhá mapovat invazivní druhy

Od pátku 20. do neděle 22. května se můžete zapojit do mezinárodního projektu mapováních invazních druhů. Stačí se prostřednictvím aplikace iNaturalist, známé z akce City Nature Challenge, a zapojit se v ní do projektu IAS Bioblitz - Czech Republic. Projekt je zaměřen krátké intenzivní mapování vybraných invazních druhů, včetně těch, kterou jsou z tzv. Unijního seznamu, především v chráněných územích České republiky. Akce bude probíhat v několik evropských zemích současně ve dnech 20.-22. května 2022, nicméně projekt bude na aplikaci otevřen i po tomto víkendu.

Biologické invaze jsou jednou z nejdůležitějších součástí současných globálních změn a vážnou hrozbou pro zachování biodiverzity a fungování ekosystémů, včetně socio-ekonomických problémů, které s sebou nesou. Rychlá detekce potenciálně invazních druhů v regionu má velký význam, aby se zabránilo velkým zamořením a snížily se potenciální dopady. Cílem tohoto projektu je shromáždit informace o rozšíření skupiny nepůvodních druhů v České republice.

Hlavními organizátory jsou vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a z Botanického ústavu Akademie věd ČR. Zapojí se ovšem i odborníci na jednotivé skupiny organismů z různých výzkumných institucí. Na akci se bude podílet i Agentura ochrany přírody a krajiny a Národní muzeum.

Více informací zde nebo na stránkách aplikace iNaturalist.

Zdroj: prirodovedci.cz, inaturalist.org


Publikováno: 29. 4. 2022

City Nature Challenge 2022

V termínu 30. 4. – 3. 5. 2021 proběhne mezinárodní projekt s názvem City Nature Challenge , jehož cílem je mapování městké přírody pomocí chytré mobilní aplikaci iNaturalist.