Publikováno: 25. 1. 2022

Pracovní skupina ochrany klimatu a udržitelnosti Německého svazu muzeí

Od ledna 2022 vede expertka Sina Herrmannová pracovní skupinu zaměřenou na ochranu klimatu a udržitelný rozvoj Německého svazu muzeí. 

©museumsbund.de

V květnu loňského roku došlo k setkání německé odborné veřejnosti s tehdejší německou ministryní kultury Monikou Grüttersovou, kde došlo k široké shodě, že se muzea, jako místa vzdělávání a setkávání, mají více zapojit do politiky udržitelného rozvoje a ochrany klimatu. V návaznosti na tuto výzvu se rozhodl Německý svaz muzeí vytvořit příslušnou pracovní skupinu. Ta se má zaměřit na strategii, jak učinit muzea klimaticky neutrálnějšími, aniž by byly zanedbávány další činnosti muzea – jako výstavnictví, konzervace, archivace, restaurování, přeprava předmětů, cestování personálu i veřejnosti, stavební činnosti apod.

V lednu tohoto roku se vedoucí expertkou této skupiny stala Sina Herrmannová, přičemž v březnu má dojít k jejímu prvnímu oficiálnímu setkání. Již nyní se německá muzea mohou v otázkách udržitelnosti a ochrany klimatu obracet na příslušné odbor v rámci Německého svazu muzeí. Ten otázku udrižtelného rozvoje dlouhodobě pokládá za významnou součást své agendy a pro rok 2022 tvoří jednu ze strategických priorit. Vedle pracovní skupiny tak v roce 2022 plánuje představit kodex udržitelnosti pro muzea, na který má v roce 2023 navázat vlastní certifikační model udržitelnosti, a to nejen pro muzea, ale rovněž jejich sponzory.

Více ke strategii německých muzeí v roce 2022: Směřování českých a německých muzeí v roce 2022.

Více o iniciativě vzniku pracovní skupiny pro ochranu klimatu a udržitelný rozvoj: 2021-mai-dmb-uebernimmt-leitung-der-arbeitsgruppe-klimaschutz-und-nachhaltigkeit-in-museen.pdf

Zdroj: museumsbund.de, facebook.com/Museumsbund