Publikováno: 29. 11. 2022

Museums in the climate crisis

Nemo zveřejnil výsledky průzkumu evropských muzeí a doporučení v boji s klimatickou krizí.

Museums in the climate crisis

Síť evropských muzejních organizací NEMO zveřejnila výsledky průzkumu postojů a aktivit muzeí ve vztahu ke klimatické krizi. Na výzkumu, který probíhal od dubna do června 2022, se účastnilo celkově 578 muzeí z 38 evropských zemí. Výzkum se dotazoval například na zapracování udržitelnosti a oblasti životního prostředí do strategických dokumentů, plánů a každodenních aktivit muzea, spolupráci s místními vládami a nevládním sektorem, zapojení muzeí do mezinárodních organizací v této oblasti nebo na vzdělávání zaměstnanců. Výsledky jsou dostupné v graficky přehledně zpracovaném dokumentu nebo v plném znění ve zprávě, oba dokumenty volně ke stažení.

Graficky zpracované výsledky průzkumu: Museums in the climate crisis: Survey Findings & recommendations at a glance

Plné znění výsledků průzkumu: Museums in the climate crisis: Survey results and recommendations for the sustainable transition of Europe 

Na základě výsledků výzkumu vypracoval NEMO i několik základních doporučení pro sektor muzejnictví a kultury. Doporučení najdete zde.

Zdroj: ne-mo.org