AKTUALITA 6. 3. 2019

Škola muzejní propedeutiky 2019–2020


Školu muzejní propedeutiky pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury. Lektory kursů jsou odborníci z řad muzeí s mnohaletou praxí a pedagogové zabývající se muzeologií na vysokých a vyšších odborných školách v České republice. Výuka probíhá v základním i nástavbovém kursu formou distančního studia.

AKTUALITA 5. 3. 2019

Pohlcující Van Gogh show otevřena v Paříži

Digitální umělecké muzeum L’Atelier des Lumières oživuje obrazy Vincenta van Gogha. Promítá je na stěnách bývalé slévárny za doprovodu dojemného hudebního playlistu.