AKTUALITA 17. 2. 2020

Voda ve výstavě

Na co všechno je potřeba myslet v případě zařazení interaktivního vodního prvku do výstavy nebo expozice?

AKTUALITA 17. 2. 2020

Interpretace postižení a odlišnosti v muzeu

Nevíte, jaký jazyk nebo přístup zvolit u tvorby textů a popisků nebo v komunikaci s komunitou lidí s postižením? Metodika vytvořená britskými muzeology Vám může pomoct.

AKTUALITA 14. 2. 2020

Výzvy Horizont 2020 v oblasti kultury

Program Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 vyhlásil čtyři nové výzvy v oblasti kulturního a kreativního sektoru s důrazem na kulturní turismus a kulturní dědictví.

AKTUALITA 12. 2. 2020

Lesk a bída online prezentace kulturního dědictví

Jak je na tom online prezentace sbírkových předmětů českých muzeí a galerií z pohledu uživatele? Kterými zahraničními institucemi se inspirovat? Portál artalk.cz přináší komentář teoretika a kritika umění na toto téma.