AKCE: 16. 6. 2021 – 17. 6. 2021

Konference Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů

@MCMI

Nový termín konference Metodického centra dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů!

Datum konání: 16. 6. 2021 – 17. 6. 2021
Místo konání: České muzeum hudby, Praha

Ve dnech 16.–17. června 2021 se bude konat konference MCMI, která byla z důvodu protiepidemiologických opatření v loňském roce odložena.  Detailní program konference bude zveřejněn v průběhu dubna. 

Konference bude zaměřena jak na obecné, tak i na dílčí specializované a praktické otázky dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Součástí konference bude exkurze do restaurátorských dílen Českého muzea hudby. 

Vítány jsou veškeré příspěvky, které se tematicky věnují uvedené problematice. Délka příspěvku max. 30 minut. V případě zájmu o aktivní účast na konferenci, prosím, zašlete přihlášku s níže uvedenými informacemi:
- název příspěvku
- stručná anotace příspěvku (cca 5–10 vět)
- stručná informace o autorovi (2–3 věty)

Přihlášku, prosím, zašlete na e-mailovou adresu tereza.zurkova@nm.cz nejpozději do 31. 3. 2021.

V případě zájmu o pasivní účast na konferenci potvrďte, prosím, svoji účast na tutéž e-mailovou adresu do 31. 5. 2021.

Zdroj: http://www.mcmi.cz/pozvanky/konference-mcmi-dokumentace-konzervace-a-restaurovani-hudebnich-nastroju