AKTUALITA 18. 10. 2022

Senioři v muzeu

Publikace seznamuje čtenáře se specifiky seniorů jako významné cílové skupiny muzejního publika. Zabývá se přípravou muzejně edukačních programů pro seniory, výběrem metod, témat a cílů práce s touto návštěvnickou skupinou.