Publikováno: 8. 10. 2013

Zpřístupňování výstav a expozic muzeí občanům se zdravotním postižením

Sborník příspěvků ze semináře konaného dne 11. 9. 2002 v Bratislavě.
Zpřístupňování výstav a expozic muzeí občanům se zdravotním postižením