Publikováno: 5. 3. 2013

Práva Európanov so zdravotným postihnutím

Práva Európanov so zdravotným postihnutím

Práva Európanov so zdravotným postihnutím I. (práva v oblasti zamestnanosti) vo formáte  doc  pdf
Práva Európanov so zdravotným postihnutím II. (práva v oblasti dopravy) vo formáte  doc  pdf