AKTUALITA 18. 10. 2022

Nevidomý návštěvník v muzeu: metodické tipy pro muzejní prezentaci a edukaci

Metodika je určena především těm začínajícím muzejním pedagogům nebo edukačním pracovníkům v dalších kulturních a paměťových institucích, pro které je spolupráce s nevidomými návštěvníky nová nebo o ní teprve uvažují. Shrnuje základní informace a přináší praktické tipy pro práci s nevidomými návštěvníky v muzeu.

AKTUALITA 2. 1. 2014

Oddelenie prevencie dopravných a architektonických bariér

Stránka je venovaná jednak stručnému predstaveniu možností mobility ľudí so zrakovým postihnutím, architektonickým bariéram, s ktorými sa stretávajú a možnostiam, ako im predchádzať a odstraňovať ich.

AKTUALITA 21. 11. 2013

Úvod do speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením

První z devíti plánovaných publikací, které Vás mají uvést, provést a vzdělat v oblasti problematiky osob se zrakovým znevýhodněním. Tento multimediální text má sloužit jako vstupní / úvodní studijní materiál pro studenty speciální pedagogiky osob (tyflopedie, oftalmopedie) se zrakovým postižením, a to jak výběrových, tak nevýběrových předmětů, prezenčních i kombinovaných forem studia.

AKTUALITA 2. 10. 2013

Tyflopedický lexikon jmenný

Občanské sdružení Apogeum přináší na svých stránkách Tyflopedický lexikon jmenný, který sestavil Josef Smýkal.