AKTUALITA 2. 1. 2014

Oddelenie prevencie dopravných a architektonických bariér

Stránka je venovaná jednak stručnému predstaveniu možností mobility ľudí so zrakovým postihnutím, architektonickým bariéram, s ktorými sa stretávajú a možnostiam, ako im predchádzať a odstraňovať ich.

AKTUALITA 21. 11. 2013

Úvod do speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením

První z devíti plánovaných publikací, které Vás mají uvést, provést a vzdělat v oblasti problematiky osob se zrakovým znevýhodněním. Tento multimediální text má sloužit jako vstupní / úvodní studijní materiál pro studenty speciální pedagogiky osob (tyflopedie, oftalmopedie) se zrakovým postižením, a to jak výběrových, tak nevýběrových předmětů, prezenčních i kombinovaných forem studia.

AKTUALITA 2. 10. 2013

Tyflopedický lexikon jmenný

Občanské sdružení Apogeum přináší na svých stránkách Tyflopedický lexikon jmenný, který sestavil Josef Smýkal.

AKTUALITA 10. 3. 2013

Tyflopedické distanční texty

Inovace distančních textů pro výuku speciálních pedagogů – tyflopedů je tříletý projekt jehož cílem je vytvořit, či inovovat stávající publikace oboru speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením.