AKTUALITA 18. 10. 2022

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu

Metodika je určena nejen muzejním pedagogům, ale všem, kteří se v muzeích a dalších paměťových a kulturních institucích věnují nebo chtějí věnovat edukační práci s cílovou skupinou návštěvníků s mentálním postižením. 

AKTUALITA 30. 11. 1999

Psychopedie - Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Následující odkaz vám poskytne základní informace a přehled o pedagogice osob s mentálním postižením. Věnujte pozornost zejména podkapitole o možnostech vzdělávání osob s mentálním postižením a také o komunikaci s lidmi s mentálním postižením.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Etopedie - Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Etopedie se zabývá edukací, reedukací a zkoumáním jedinců s rizikem poruch emocí nebo chování a s poruchami emocí nebo chování. Předmětem etopedie je proces edukace. Ethos – mrav, nebo éthos – zvyk, paidea – výchova

AKTUALITA 30. 11. 1999

Specifické poruchy učení - Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Neexistuje jednotná teorie, která by přesně specifikovala příčiny vzniku specifických poruch učení. SPU se mohou ve srovnání s tělesným, smyslovým či mentálním postižením jevit jako méně závažné. Pro žáky s těmito poruchami a jejich rodiče však znamenají velkou překážku na vzdělávací cestě.