Publikováno: 4. 3. 2013

Muzeum handicapovaným (Kapitoly z magisterské diplomové práce, FF MU Brno - Mgr. Petr Kosek)

Publikováno: Inspiration Muzejní pedagogiky 1.
Muzeum handicapovaným (Kapitoly z magisterské diplomové práce, FF MU Brno - Mgr. Petr Kosek)

Příspěvek Mgr. Petra Kostka, publikovaný ve sborníku Inspiration muzejní pedagogiky 1, přináší soubor informací jak v muzeích komunikovat s návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace a jak z hlediska jejich potřeb a požadavků zajistit bezbariérovou expozici. Text kapitoly je strukturován do kratších logicky členěných podkapitol.

Muzeum a integrace

(Návštěvníci s poruchami sluchu) Ja Vás neslyším - Poruchy sluchu - Nebojte se komunikovat se mnou - Jak komunikujeme

(Návštěvníci s omezenou schopností pohybu) Pozor, prosím... -  Proč nechodíme - Komunikace s námi

(Návštěvníci s poruchami zraku) Mohu si sáhnout? -  Hmatání - Nároky na haptizovaný předmět - Klidně na nás mluvte, my vás "jen" nevidíme - Naše písmo

Ideální muzeum

Smyslová dostupnost muzeí

Fyzická dostupnost muzeí

 

Inspiration muzejní pedagogiky 1.

PaedDr. Zdeňka Poláková a kolektiv

Dětské muzeum - Centrum muzejní pedagogiky, Moravské zemské muzeum

Brno 2010

ISBN 978-80-7028-361-5

Více informací o sborníku Inspiration muzejní pedagogiky zde: