AKTUALITA 23. 12. 2013

Konference Přes bariéry - publikované prezentace z konferencí

Série konferencí Přes bariéry se věnuje problematice architektonických bariér, jejich mapování a odstraňování, metodikám kategorizace přístupnosti, koncepční práci a současně je příležitostí pro setkávání odborníků ze všech souvisejících oblastí, zástupců organizací a institucí i samotných cílových uživatelů informací o přístupnosti objektů a komunikací.

AKTUALITA 5. 3. 2013

Naumburk, Míšeň, Berlín

Návod řešení na překonání bariéry 2-5 schodů v situacích, kdy z funkčních (komunikačních), bezpečnostních a estetických důvodů nelze instalovat šikmou pevnou, nebo mobilní rampu, na základě zkušeností z Naumburku (klášter u dómu sv. Petra a Pavla), Míšně (zámek Albrechtsburg) a Berlína (Bodeho muzeum).

AKTUALITA 12. 3. 2012

Bydlení bez bariér

Celá publikace je vytvořena na základě častých otázek lidí s pohybovým znevýhodněním, zvažujících výstavbu či rekonstrukci vlastního bydlení.

AKTUALITA 18. 7. 2011

Projektujeme bez bariér

Příručka architektky Daniely Filipiové věnovaná bezbariérovým úpravám veřejných prostranství a interiérů