Publikováno: 14. 2. 2019

Desatera pro lepší komunikaci

Tato stránka obsahuje zásady (desatera) komunikace s pacienty se sluchovým postižením, se zrakovým postižením, s pohybovým postižením, se seniory (geriatrickými pacienty) se zdravotním postižením, s pacienty se syndromem demence a při doprovodu pacientů se zrakovým postižením.

I když je tato stránka prioritně určena pro zdravotníky, mnohé ze zásad mohou uplatnit i pracovníci v muzeích a galeriích.

Desatera pro lepší komunikaci s pacienty se zdravotním postižením zde

Problémy v komunikaci s osobami se zdravotním postižením

Lidé se všemi typy zdravotního postižení shodně uvádějí, že jsou často vystaveni ponižování a snižování lidské důstojnosti v případech, kdy jsou v důsledku stigmatizace postižení považováni za slaboduché a podle tohoto deklasujícího přístupu se s nimi jedná. Jedná se o hluboce zakořeněný problém – neschopnosti většinové veřejnosti komunikovat s osobami se zdravotním postižením. Dokladem je realita všedního dne, kdy např. lékař nebo sestra hovoří s průvodcem pacienta, nikoliv s pacientem samotným. Otázky typu „A co je pánovi?“ nebo „Má pán s sebou průkaz pojišťovny?“, popřípadě „Ať si pán odloží“, patří do osobních zkušeností téměř každého člověka s postižením. Obdobný přístup však znají i na mnoha úřadech státní a veřejné správy, službách, dopravě atd.

Z tohoto důvodu přišla Národní rada osob se zdravotním postižením ČR v roce 2006 s původním projektem - DESATEREM, který má pomoci veřejnosti s bezproblémovou komunikací s lidmi se zdravotním postižením. Součástí projektu bylo vyškolení vhodných lektorů a vytvoření DESATER KOMUNIKACE pro základní typy zdravotního postižení.

 Zdroj: http://www.nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/desatero-pro-komunikaci-s-ozp.html