Publikováno: 1. 10. 2013

Seminář Muzeum a návštěvníci se speciálními potřebami - Bezbariérová přístupnost a komunikace

Seminář, který byl určen pracovníkům muzeí a galerií, navázal na řadu příspěvků časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce věnovaných problematice přístupnosti muzeí návštěvníkům se speciálními potřebami a bezbariérové komunikaci s nimi.
Seminář Muzeum a návštěvníci se speciálními potřebami - Bezbariérová přístupnost a komunikace

Seminář představil komunikačně bezbariérové muzeum, přívětivé z hlediska potřeb a požadavků návštěvníků s pohybovým omezením, poruchami zraku, sluchu, mentálním postižením a také seniorů. Prezentace, které doprovázely příspěvky referujících, jsou nyní zpřístupněny on-line. 

MUZEUM A NÁVŠTĚVNÍCI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI 2013 BEZBARIÉROVÁ PŘÍSTUPNOST A KOMUNIKACE

Seminář Centra pro prezentaci kulturního dědictví při Národním muzeu konaný dne 1. 10. 2013 v Českém muzeu hudby

I. Zahájení semináře

  • PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., Návštěvníci se speciálními potřebami a muzea

II. Návštěvníci s pohybovým postižením

III. Návštěvníci s poruchami sluchu

IV. Návštěvníci se zrakovým postižením

V. Návštěvníci s mentálním postižením

VI. Senioři

 Zdroj: http://www.emuzeum.cz/sborniky-konferenci/seminar-muzeum-a-navstevnici-se-specialnimi-potrebami-bezbarierova-pristupnost-a-komunikace.html