Rubrika České a slovenské texty a legislativa přináší odborné texty, elektronické publikace, zákony a vyhlášky v plném znění, které se týkají oblasti občanů se zdravotním znevýhodněním, zejména v oblasti muzejnictví, s přesahem k souvisejícím tématům. 

Zabýváte se teoreticky či prakticky touto problematikou? Podělte se s námi o vaše poznatky na e-mailové adrese centrum@nm.cz.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Úvod do Speciální pedagogiky - Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Předkládaný text je kompilátem publikací uvedených v kapitole „Literatura“ a slouží výhradně ke studijním účelům pro studenty předmětu Speciální pedagogika. Rozšiřující literatura je potom doporučeným studijním materiálem pro prohloubení konkrétní tématiky.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Diagnostika ve speciální pedagogice - Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Diagnostika – je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik a jejich vzájemných vztahů a souvislostí. Výsledkem tohoto poznání je diagnóza. Speciálně pedagogická diagnostika – užší vymezení, provádí přímo speciální pedagog Diagnostika ve speciální pedagogice – širší vymezení, zahrnuje komplexní diagnostiku (lékařská, psychologická, sociální a speciálně pedagogická)